Samenscholingsverbod Venray-Centrum verlengd

 

 

 

pAJhBZ00

Burgemeester Hans Gilissen heeft het samenscholingsverbod voor het centrum van Venray verlengd. De burgemeester heeft het besluit genomen na gesprekken met bewoners en ondernemers van de Vergeten Driehoek, het openbaar ministerie en de politie. De maatregel geldt opnieuw voor een periode van drie maanden. Het verbod gaat vrijdag 6 november in.

 

Bij het besluit heeft de burgemeester de afweging gemaakt tussen kosten en opbrengst van de maatregel. Het samenscholingsverbod heeft volgens Gilissen zeker effect gehad. Het werd rustig in de wijk. Een samenscholingsverbod is er echter een zware maatregel die een bestuurder niet te pas en te onpas kan gebruiken. Bovendien vraagt handhaven veel politiecapaciteit, dat ten koste gaat van andere politietaken in dorpen en wijken in Venray. De burgemeester koos toch voor voortzetting na signalen uit de wijk dat de overlast de laatste weken weer toenam, die de politie bevestigde.

De maatregel is bedoeld om personen, die zich in dit gebied misdragen, te kunnen aanpakken. Burgemeester Gilissen stelde het samenscholingsverbod op 6 augustus in na aanhoudende signalen van de Venrayse politie, ondernemers en bewoners over het ordeverstorend gedrag. Een groep voornamelijk jonge volwassenen, zorgde in het centrum voor overlast. Er was sprake van schelden, treiteren en soms bedreigen van bewoners, winkeliers en bezoekers in het centrum, vooral in de Vergeten Driehoek. Politie en gemeente slaagden er niet in om een einde te maken aan de overlast, waarop de burgemeester naar het middel van het samenscholingsverbod greep.

Het verbod werd gecombineerd met een persoonlijk brief aan dertien raddraaiers. Daarin kondigde de burgemeester aan dat de politie extra op ze lette.

Het samenscholingsverbod geldt nog steeds voor de straten, stegen, portieken, portalen en pleinen van het kernwinkelgebied Venray-Centrum inclusief de Vergeten Driehoek. Het samenscholingsverbod betekent niet dat het verboden is om in groepsverband in het centrum te verblijven. Zolang men zich fatsoenlijk gedraagt, is er niets aan de hand.

 

 

uitn_devergetendriehoek

Alle bewoners van het centrum van Venray en vooral de bewoners van de VergetenDriehoek zijn blij met het besluit van onze Burgemeester Hans Gilissen om het  Samenscholingsverbod met 3 maanden te verlengen. De melding van de Volkskrant, 2 dagen na het invoeren van het Samenscholingsverbod, dat er niets aan de hand zou zijn in de VergetenDriehoek wordt hierdoor ook weer ontkracht. In overleg met Burgermester Hans Gilissen hebben ondernemers en bewoners aangegeven dat het Samenscholingsverbod een zeer positieve uitwerking heeft op het straatbeeld, er lopen ook weer mensen door de de VergetenDriehoek die normaal zouden omlopen. Neemt niet weg dat de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid binnen de DVD onveranderd is, hierover is de Stichting de VergetenDriehoek over in onderhandeling met de gemeente Venray. Wij hopen dan ook dat er binnen de komende 3 maanden werkelijk verandering komt door eventuele aanpassingen binnen de de VergetenDriehoek, er zijn plannen voorgesteld; als volledig afsluiten d.m.v. BFA’s of het in voeren van een tijdelijk stopverbod tussen 16:00 en 21:00 uur binnen de de VergetenDriehoek als de verkeersdrukte dan een top kent. Ook het eventueel remmen van de snelheid met  2 drempels en aanpassing van de hoek Henseniusstraat Langstraat om verkeer af te remmen wordt onderzocht door de Gemeente. Het doortrekken van de fietsstrook door de Leeuwstraat en Henseniusstraat , zodat scholieren veilig naar school kunnen fietsen.

Team de VergetenDriehoek.

20151105 Besluit burgemeester verlenging samenscholingsverbod getekend

 

 

 

Share This Post On

Submit a Comment