De Vergeten Driehoek

De Vergeten Driehoek is ontstaan uit een samenwerking van bewoners van de Henseniusstraat, Paterslaan en Langstraat in Venray.Samen met de Wijkraad Centrum Venray wordt er gewerkt aan de leefbaarheid en Veiligheid van de bewoners in de De Vergeten Driehoek.

Bij bij de evaluatie van de Wijkraad Centrum Venray over de aanpassingen van ons centrum is de vraag gesteld: Waarom is de driehoek Henseniusstraat, Paterslaan en Langstraat niet meegenomen in de aanpassing van het centrum? Hiervoor was geen reden, maar gewoon “vergeten”, vandaar de naam De Vergeten Driehoek.

Het doel van De Vergeten Driehoek is om dit stuk centrum in een beter en positiever daglicht te zetten. Hiervoor is een wijkteam van bewoners uit de vergeten driehoek opgesteld. Zij zullen in samenwerking met Wijkraad Centrum Venray en de Gemeente Venray de leefbaarheid en veiligheid binnen de vergeten driehoek aanpakken en verbeteren. Natuurlijk kunnen wij uw hulp en ideeën als bewoners goed gebruiken, uiteindelijk moeten we het met alle bewoners doen.

Op kort termijn zullen er al een aantal verbeteringen en aanpassingen binnen de driehoek plaatsvinden. Op midden en langere termijn zal de totale infrastructuur worden verbeterd, vernieuwd en veiliger worden gemaakt.

Via deze site zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarnaast is alle inbreng van u als bewoners binnen deze driehoek welkom.

Team De Vergeten Driehoek.

uitn_devergetendriehoek

 

 

NL 91RABO0184376696 o.v.v. DVD Donatie.

 

Verbeterpunten in de vergeten driehoek

 1. Terrassen terugbrengen naar eisen terrasvergunning en in ieder geval op het trottoir voldoende ruimte voor voetgangers.
 2. Roken op straat voor horecagelegenheden terugbrengen naar redelijke proporties.
 3. Veilige looproutes en oversteekplaatsen realiseren, voetgangers zijn nu ondergeschikt aan overige verkeer.
 4. Vrijstaatsituaties beteugelen; men doet maar en heeft lak aan regels met als gevolg dat de leefbaarheid voor anderen afneemt zoals: dagelijks en bewust fout parkeren; midden op straat wachtende auto’s met lopende motoren, horeca die voortdurend nieuwe grenzen opzoekt.
 5. Parkeeroverlast terugbrengen voor transparante regels, fysieke maatregelen en handhaving; denk ook aan vergunningenbeleid.
 6. Camerabewaking invoeren.
 7. Bestrating vernieuwen de de delen waar dat nog niet eerder is gebeurd; denk hierbij aan snelheidsbeperkende maatregelen, betere looproutes, betere fietsroutes, parkeren reguleren en oversteekplaatsen.
 8. Regelmatig inloop spreekuur in de Reden van de wijkagent.
 9. De buurtbewoners en de ondernemers met elkaar in contact brengen en hen een rol geven in het verbeteren van de buurt .
 10. Speeltuintje of mini parkje in de buurt realiseren.
 11. Aandacht geven aan gerealiseerde verbeteringen zodat niet alleen slechte punten voortdurend aandacht krijgen maar ook de zegeningen worden geteld.
 12. Einde maken aan informele (of zelfs verboden) verkeerroutes die de buurt extra belasten met verkeer.

 

Team De Vergeten Driehoek.

uitn_devergetendriehoek