Samenscholingsverbod Venray-Centrum verlengd
Nov06

Samenscholingsverbod Venray-Centrum verlengd

      Burgemeester Hans Gilissen heeft het samenscholingsverbod voor het centrum van Venray verlengd. De burgemeester heeft het besluit genomen na gesprekken met bewoners en ondernemers van de Vergeten Driehoek, het openbaar ministerie en de politie. De maatregel geldt opnieuw voor een periode van drie maanden. Het verbod gaat vrijdag 6 november in.   Bij het besluit heeft de burgemeester de afweging gemaakt tussen kosten en opbrengst van de maatregel. Het samenscholingsverbod heeft volgens Gilissen zeker effect gehad. Het werd rustig in de wijk. Een samenscholingsverbod is er echter een zware maatregel die een bestuurder niet te pas en te onpas kan gebruiken. Bovendien vraagt handhaven veel politiecapaciteit, dat ten koste gaat van andere politietaken in dorpen en wijken in Venray. De burgemeester koos toch voor voortzetting na signalen uit de wijk dat de overlast de laatste weken weer toenam, die de politie bevestigde. De maatregel is bedoeld om personen, die zich in dit gebied misdragen, te kunnen aanpakken. Burgemeester Gilissen stelde het samenscholingsverbod op 6 augustus in na aanhoudende signalen van de Venrayse politie, ondernemers en bewoners over het ordeverstorend gedrag. Een groep voornamelijk jonge volwassenen, zorgde in het centrum voor overlast. Er was sprake van schelden, treiteren en soms bedreigen van bewoners, winkeliers en bezoekers in het centrum, vooral in de Vergeten Driehoek. Politie en gemeente slaagden er niet in om een einde te maken aan de overlast, waarop de burgemeester naar het middel van het samenscholingsverbod greep. Het verbod werd gecombineerd met een persoonlijk brief aan dertien raddraaiers. Daarin kondigde de burgemeester aan dat de politie extra op ze lette. Het samenscholingsverbod geldt nog steeds voor de straten, stegen, portieken, portalen en pleinen van het kernwinkelgebied Venray-Centrum inclusief de Vergeten Driehoek. Het samenscholingsverbod betekent niet dat het verboden is om in groepsverband in het centrum te verblijven. Zolang men zich fatsoenlijk gedraagt, is er niets aan de hand.     Alle bewoners van het centrum van Venray en vooral de bewoners van de VergetenDriehoek zijn blij met het besluit van onze Burgemeester Hans Gilissen om het  Samenscholingsverbod met 3 maanden te verlengen. De melding van de Volkskrant, 2 dagen na het invoeren van het Samenscholingsverbod, dat er niets aan de hand zou zijn in de VergetenDriehoek wordt hierdoor ook weer ontkracht. In overleg met Burgermester Hans Gilissen hebben ondernemers en bewoners aangegeven dat het Samenscholingsverbod een zeer positieve uitwerking heeft op het straatbeeld, er lopen ook weer mensen door de de VergetenDriehoek die normaal zouden omlopen. Neemt niet weg dat de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid binnen de DVD onveranderd is, hierover is de Stichting de VergetenDriehoek over in onderhandeling met de gemeente Venray. Wij hopen...

Read More
Maandag 7 Juli 20:15 uur
Jun29

Maandag 7 Juli 20:15 uur

...

Read More
Eerste bijeenkomst
Sep06

Eerste bijeenkomst

Verbeterpunten in de vergeten driehoek Terrassen terugbrengen naar eisen terrasvergunning en in ieder geval op het trottoir voldoende ruimte voor voetgangers. Roken op straat voor horecagelegenheden terugbrengen naar redelijke proporties. Veilige looproutes en oversteekplaatsen realiseren, voetgangers zijn nu ondergeschikt aan overige verkeer. Vrijstaatsituaties beteugelen; men doet maar en heeft lak aan regels met als gevolg dat de leefbaarheid voor anderen afneemt zoals: dagelijks en bewust fout parkeren; midden op straat wachtende auto’s met lopende motoren, horeca die voortdurend nieuwe grenzen opzoekt. Parkeeroverlast terugbrengen voor transparante regels, fysieke maatregelen en handhaving; denk ook aan vergunningenbeleid. Camerabewaking invoeren. Bestrating vernieuwen de de delen waar dat nog niet eerder is gebeurd; denk hierbij aan snelheidsbeperkende maatregelen, betere looproutes, betere fietsroutes, parkeren reguleren en oversteekplaatsen. Regelmatig inloop spreekuur in de Reden van de wijkagent. De buurtbewoners en de ondernemers met elkaar in contact brengen en hen een rol geven in het verbeteren van de buurt . Speeltuintje of mini parkje in de buurt realiseren. Aandacht geven aan gerealiseerde verbeteringen zodat niet alleen slechte punten voortdurend aandacht krijgen maar ook de zegeningen worden geteld. Einde maken aan informele (of zelfs verboden) verkeerroutes die de buurt extra belasten met verkeer....

Read More